Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is een ruim begrip voor therapie ter bestrijding en/of het verhelpen van vochtophopingen in de huid. Deze ophopingen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Zo spreekt men van lymfoedeem wanneer de vochtophoping wordt veroorzaakt door het falen van het lymfsysteem na bijvoorbeeld het verwijderen van een lymfklier. Wanneer de oorzaak is gelegen in het slecht functioneren van de aderen of wel het veneuze systeem, dan spreekt men van veneus-oedeem. Lymfoedeem en veneus-oedeem kunnen ook gezamenlijk optreden. Daarnaast kan er ook lipoedeem ontstaan. Dit is een aandoening waarbij vetweefsel ongelijkmatig is verdeeld over het lichaam. Er ontstaan plaatselijke vetophopingen op heupen, dijen, onderbenen, binnenkant van de knieën en/of armen, die niet afnemen door gewichtsvermindering en sporten. Door de vetophopingen kan het lymfsysteem bekneld raken of slecht zijn aangelegd waardoor ook lymfoedeem ontstaat.

Behandelmethoden:

  • Aanmeten therapeutische elastische kousen
  • Ambulante compressietherapie
  • Endermologie
  • Fasciatherapie / Tissue Relief
  • Lymftaping
  • Manuele lymfdrainage
  • Mechanische compressie
  • Afhankelijk van het soort oedeem wordt met u samen een behandelplan opgesteld. Nadat het overtollige oedeem met behulp van bovengenoemde behandelmethoden is afgenomen wordt een therapeutische elastische kous aangemeten om het behaalde resultaat vast te houden. Onder de noemer ‘Meten is weten’ wordt met behulp van zelfmanagement gekeken of u ook weer zonder therapeutische kous kan.

    Meer informatie over oedeem aandoeningen