Acnebehandeling

Behandelingen

Acnebehandeling

Acne is een lastige en vaak ontsierende aandoening en ontstaat meestal in de puberteit. Het is één van de meest voorkomende huidziekten, zo’n 85% van de jongeren tussen de 14 en 25 jaar heeft last van deze huidaandoening, maar ook op latere leeftijd komt acne nog bij menigeen voor.

Het accent van de huidtherapeutische behandeling zal liggen op het grondig manueel reinigen van talgophoppingen, mee-eters, gerstekorrels, puistjes en ontstekingen. Dat kan op verschillende manieren en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de ernst van de acne, de gevoeligheid van de huid en eventueel medicijngebruik. Soms is het gebruik van aanvullende en ondersteunende medicatie noodzakelijk. Omdat alleen de huisarts of specialist deze kan voorschrijven, vindt hiervoor altijd overleg met de arts plaats.

De behandeling

Bij het eerste consult worden tijdens een intake de benodigde gegevens verzameld en volgt een eerste onderzoek van de huid. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan gemaakt. De huid wordt eerst gereinigd met een reinigingsproduct en vervolgens behandeld met een peeling (=product met een afschilferend effect), waarna de verwijdering van de pustels en comedonen kan beginnen. Tevens zal de huidtherapeut de patiënt op hem of haar toegesneden adviezen geven met betrekking tot huidverzorging, leef-, en eetgewoonten, cosmeticagebruik etc. Na de behandeling kan de huid kortdurend rood en gezwollen zijn. Eventueel kan de gehele of een gedeelte van het gelaat licht gaan vervellen en kunnen er oppervlakkige korstjes ontstaan. Het is mogelijk dat door de behandeling de acne tijdelijk even toeneemt tijdens de eerste dagen na de behandeling en dat de huid even gevoeliger is.

Duur behandeling

Een acnebehandeling duurt gemiddeld 30-60 minuten. De duur van het behandeltraject hangt af van de aard en omvang van het probleem. De huidtherapeut kan bij het eerste consult, en zeker na enkele behandelingen, aangeven hoeveel tijd de behandeling ongeveer zal vergen. Allereerst wordt de huid zover mogelijk acnevrij gemaakt waarna onderhoudsbehandelingen ervoor zorgen dat de huid in een zo goed mogelijke conditie blijft.