Veneus oedeem

Huidaandoeningen

Veneus oedeem

Veneus oedeem is één van de verschillende vormen van oedeem. Oedeem is een vochtophoping in de huid. Bij veneus oedeem is er een probleem in de aderen in de benen. Deze verhinderen een goede terugstroom van het bloed richting het hart.
We spreken van veneus oedeem wanneer er een probleem in het vaatstelsel is ontstaan. Waarna vocht uit de bloedvaten treedt, richting het omliggende weefsel. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar als een flinke toename in omvang van de onderbenen. U heeft last van zware benen en dikke enkels. Dit oedeem kunt u zeer gemakkelijk indrukken.

Oorzaak veneus oedeem

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van de verminderde terugstroom van bloed richting het hart, namelijk:

  • Kapotte kleppen in de aderen in de benen (spataderen)
  • Trombose in het been (een bloedpropje)
  • Een ontsteking van de aderen

Welk van bovenstaande oorzaken ook aan de hand is, ze zorgen ervoor dat het bloed minder goed terug naar boven wordt gestuurd. Hierdoor neemt de druk op de vaten in de benen toe. Met als gevolg dat er vocht uit de vaten treedt, het omliggende weefsel in. Dit fenomeen noemen we oedeem.
Er is een verzamelnaam voor alle gevallen waarbij de terugstroom van het veneuze bloed naar het hart verstoord raakt: chronische veneuze insufficiëntie (CVI). Iedereen kan last krijgen van veneus oedeem. Maar we zien het vaker bij vrouwen die zwanger zijn en bij ouderen. Ook mensen die invalide zijn hebben een hoger risico op veneus oedeem.